U bent hier

Club


Voor meer info (of adreswijzigingen) mail naar ons.ZVL heeft in 2015 de 'Panathlon-verklaring' ondertekend, meer details hier.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Zo hebben alle kinderen het recht om :

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden


ZVL maakt deel uit van het Paco-project van de Vlaamse Zwemfederatie:

Op deze manier creëert onze club een aantrekkelijk zwemsport-aanbod voor jonge zwemmers (6- tot 12-jarigen)!

Bij dit zwemsport-aanbod staat FUN beleven voorop. Het accent ligt in het opdoen van basistechnieken en het ontwikkelen van deze bewegingservaringen in uitdagende wedstrijdjes met de meest eenvoudige regels en normen.

Onze club doet mee aan een circuit waarbij we deelnemen aan Paco-feesten en zo de kinderen de kans geven deel te nemen aan hun eerste wedstrijdjes, een opstapje naar de competitie.

Meer info: zie hierGezond sporten en het creëren van een ethisch sportklimaat zijn belangrijke beleidsdoelstellingen in het huidige Vlaamse sportbeleid. Omdat hierin een belangrijke rol is weggelegd voor de trainer, is 2015 het jaar waarin het ‘ethisch begeleiden’ onder de aandacht wordt gebracht.

Je maakt als trainer heel wat keuzes tijdens trainingssessies, wedstrijden en contacten met jeugdsporters en hun ouders. Sommige keuzes liggen voor de hand en worden door anderen niet in twijfel getrokken. Maar er zijn ook situaties waarin je voor een ethisch dilemma wordt geplaatst en je keuze minder vanzelfsprekend is. Druk van het bestuur, ouders, medetrainers, spelregels, tradities, competitiereglementen, gangbare opvattingen, enz. beïnvloeden permanent je keuze. Te vaak wordt hierdoor de ethische keuze waarin de integriteit van de sporter of een groep sporters voorop staat, als een moeilijke weg ervaren. Maar trainers die hier steeds weer bewust voor kiezen zullen ervaren dat hun sporters niet enkel winnen aan sporttechnische vaardigheden maar ook aan sociale vaardigheden, aan motivatie, aan spelplezier, aan inzet en zoveel meer.

De Vlaamse Trainersschool en ICES slaan de handen in elkaar en helpen trainers om bij dilemma’s te kiezen voor de meest ethische oplossing waarbij sporters op lange termijn winnen. Er wordt gewerkt met een in beeld gebrachte probleemsituatie en mogelijke oplossingen. Hiervoor wordt inspiratie gehaald uit bestaande initiatieven, ideeën uit verschillende sporttakken, onderzoeksgegevens uit studies, enz. die vertaald worden naar de sportpraktijk van veel trainers.

Hopelijk kijk je maandelijks weer uit naar mogelijke oplossingen voor een volgende situatie en wordt voor jou ‘kiezen niet verliezen’.

Meer info: zie hierIn samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Bloso heeft de Vlaamse Zwemfederatie, binnen het kader van de Facultatieve opdracht Jeugdsport, een nieuw project ontwikkeld waarbij VZF de clubs wenst te ondersteunen die het accent leggen op de kwaliteitsverbetering en toename sportparticipatie bij jeugdleden tussen de 0 en de 18 jaar.

Jaarlijks dient ZVL een dossier in bij de Vlaamse Zwemfederatie, waarin o.a. het lessenaanbod, kwalificaties en bijscholingen van lesgevers en trainers en onze doelstellingen op korte en langere termijn aan bod komen.Aangezien we het welzijn van onze zwemmers belangrijk vinden gebruiken we de Ethisch Verantwoord Sport kit. Hier kan u de poster gedragsregels voor hippe zwemmers en coole trainers vinden. In de maandelijkse nieuwsbrieven zullen deze ook te vinden zijn.In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Bloso heeft de Vlaamse Zwemfederatie, binnen het kader van de Facultatieve opdracht Jeugdsport, een nieuw project ontwikkeld waarbij VZF de clubs wenst te ondersteunen die het accent leggen op de kwaliteitsverbetering en toename sportparticipatie bij jeugdleden tussen de 0 en de 18 jaar.
Voor het seizoen 2016-2017 ontvingen we voor de eerste keer een zilveren druppel. Een bewijs dat onze inspanningen op een hoog peil blijven.

Jeugdlabel
In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen heeft de Vlaamse Zwemfederatie, binnen het kader van de Facultatieve opdracht Jeugdsport, een nieuw project ontwikkeld waarbij VZF de clubs wenst te ondersteunen die het accent leggen op de kwaliteitsverbetering en toename sportparticipatie bij jeugdleden tussen de 0 en de 18 jaar.
Jaarlijks dient ZVL een dossier in bij de Vlaamse Zwemfederatie, waarin o.a. het lessenaanbod, kwalificaties en bijscholingen van lesgevers en trainers en onze doelstellingen op korte en langere termijn aan bod komen.
Onze club werd dit jaar beloond met het jeugdlabel voor Leren zwemmen, recreatiezwemmen en competitiezwemmen! Dit betekent dat wij een jeugdvriendelijke en gestructureerde clubwerking en een kwaliteitsvolle aanpak hoog in het vaandel dragen!