U bent hier

Geen beperkingen aanvaarden

Niemand is perfect … Niet in elke sporter gaat een Olympisch talent schuil. Integendeel zelfs, de meerderheid van de sporters komt niet in de buurt van een internationale sportcarrière. Toch laten veel trainers zich verleiden om vooral te investeren in sporters met talent, in degenen die ‘potentieel’ hebben en in wie men een mooie sportieve toekomst ziet. Vaak ligt de focus op het bereiken van vooraf bepaalde doelen, het volgen van ontwikkelingslijnen, het uitvoeren van een plan. Helaas past een grote groep sporters niet steeds in het plaatje dat trainers voor ogen hebben. Wie niet voldoet aan de vooropgestelde criteria wordt naar een ‘zwakkere’ ploeg verwezen of is in sommige gevallen niet meer welkom in de club.
Eigenlijk kan je stellen dat iedereen zijn beperkingen heeft, ook de ‘beste’ sporter. Het omgekeerde is echter ook waar. Iedereen heeft mogelijkheden, ook de ‘zwakste’ sporter.
Trainers die kiezen voor een begeleiding van zowel getalenteerden als ‘mindere goden’, kiezen er voor om beperkingen te aanvaarden en daar ook acties voor te ondernemen. Ze creëren een situatie waarin elke sporter op maat sport en zich daarbij goed voelt. Dat levert een grote winst op voor de individuele sporter en biedt een sociaal-maatschappelijke meerwaarde.
Ontdek hier meer over in onderstaand artikel.