U bent hier

30/09/2020 RAraRA raadsel krantje

Bij het drukken van de definitieve versie van ons krantje zijn er twee letters die blauw hadden moeten zijn toch niet blauw gemaakt. De ene is wel te vinden omdat die nog vet gedrukt is. De andere is helaas verdwenen.
Het te zoeken woord bestaat echt wel uit hetzelfde aantal letters als puntjes die bij het spel staan. Hopelijk sturen jullie massaal het juiste antwoord door om kans te maken op het cadeaupakket.

Mocht u tijdens het zoeken fRustRAties voelen, het kRAntje RAkelings lAngs het hoofd vAn uw huisgenoten kAtApulteRen, dAn kAn deze zin u mogelijks wAt hulp bieden.