U bent hier

31/07/2020 Laatste kans om lidmaatschap te hernieuwen

Vandaag 31/7 is het de laatste dag waarop u uw lidmaatschap kon hernieuwen door het lidgeld over te maken op onze rekening.
Zie ook de mail van 12/6 en herinneringsmail van 16/7. Hierbij nog eens alle informatie...

Zwemschool

In de zwemschool betalen de zwemmers eenmaal per jaar lidgeld. Om uw lidmaatschap in orde te
stellen voor deelname aan de ZVL-zwemlessen en -activiteiten, vragen wij u het lidgeld te betalen
voor 31 juli 2020 via overschrijving op rekeningnummer van ZVL BE45 9796 5490 3989 (met
vermelding: naam zwemmer + lidgeld 2020-2021)
Leden die reeds in onze zwemschool les kreeg voor 1/3/2020 betalen 120 €.
Nieuwe leden of leden gestart na 1/3/2020 betalen 160 €
Leden met een uitpas met kansentarief 32 € (gelieve uitpasnummer te vermelden bij de overschrijving)
De eerste les van het seizoen is voorzien op zaterdag 5 september 2020 in zwembad De
Waterperels in Lier.

Zwemclub

In de zwemclub betalen de zwemmers enerzijds eenmaal per jaar lidgeld en anderzijds maandelijkse
bijdrage volgens de groep waartoe ze behoren.
Het lidgeld is 60 euro. Dit lidgeld dient elke zwemmer te betalen voor 31 juli 2020 via overschrijving
op rekeningnummer BE45 9796 5490 3989 (met vermelding: naam zwemmer + lidgeld 2020-2021)
De maandgelden dienen in twee delen betaald te worden
(september – december voor 1 september 2020 en januari – juni eerste week van 2021)
via overschrijving naar de rekening van de club. De maandgelden per groep zullen bekend gemaakt
half augustus alsook de groep waarin u zal starten in september.
Vanaf volgende seizoen werken we niet meer met 10-beurten kaarten. Nog lopende 10-beurten
kaarten blijven geldig.

De trainingen starten vanaf maandag 7 september 2020.