U bent hier

20/05/2020 Update Covid-19

Beste ouder,
Beste zwemmer,

Helaas heeft de Nationale Veiligheidsraad nog geen soelaas gebracht voor de zwemsport. Alle wedstrijden voor dit seizoen werden reeds eerder geschrapt en het zwembad is nog steeds gesloten.
Terwijl we allemaal zitten te wachten, zien we het einde van het seizoen naderen. Als club zijn het dus moeilijke tijden en vraagt dit moeilijke beslissingen.
Er werd door het dagelijks bestuur beslist om het seizoen vroegtijdig te beëindigen voor de zwemschool en het sportzwemmen. (Dus nog niet voor de competitie zwemmers)

Gezien de club geen lidgelden terugbetaald, werd er door het dagelijks bestuur beslist om een korting van 40€ toe te kenen aan de zwemmers die hun lidgeld hernieuwen voor het seizoen 2020-2021.
Voor de zwemmers gestart in maart en april, zal er een uitzondering worden gemaakt en zal het lidgeld integraal worden teruggestort. (Zij hebben immers nog geen lessen kunnen volgen)
Uiteraard kunnen zij niet genieten van de korting volgend seizoen.

Voor de zwemmers uit de zwemclub, zullen de reeds betaalde maandgelden worden terugbetaald. Verder wachten we het advies van de Nationale Veiligheidsraad en de Vlaamse Zwemfederatie af.
Toch is positief nieuws niet voldoende om te hervatten. Zo moeten we steeds een goedkeuring krijgen van het lokaal bestuur (stad Lier) om opnieuw op starten en moet Lago (het zwembad) bereid zijn ons toegang te verlengen.
Hiervoor zijn we als bestuur reeds gestart met het uitwerken van een draaiboek en de nodige gesprekken met de directie van Lago.
Uiteraard houden we jullie hier nog verder van op de hoogte.

Onder advies van de Vlaamse Zwemfederatie werd er ook beslist om de zomerstage (Breda), tot onze grote spijt, te annuleren. De reeds betaalde voorschoten zullen automatisch worden overgedragen naar de zomerstage 2021.
Indien een zwemmer volgend jaar toch niet kan deelnemen zal het voorschot alsnog worden terugbetaald.

Ten slotte hopen we elkaar snel terug te zien, tot dan, houd je gezond.

Met sportieve groeten,
Het bestuur